CAE Procedure talk

A PERFECT FUALT ! | ผิดอย่างเพอร์เฟค

บทความ " ผิดอย่างเพอร์เฟคท์ " (A Perfect Fualts !)
++++
การทำ Full Options Moldflow Simulation แบบเร่งด่วน (1-2 วัน) ตั้งแต่ CAD Fill Cooling จนถึง Warpage เสร็จ ใน 2 วัน (ไม่ถึง 2 วันด้วย) แล้วก็ส่งรายงาน ให้ลูกค้าที่จ้างทำโมลด์ ..แล้วก็อนุมัติให้ทำโมลด์ ฉีดออกมาเป็นชิ้นงาน แล้วก็มาแก้ปัญหา และ ทำ Moldflow ใหม่... แม่พิมพ์ที่ออกแบบมี Runner + Sprue หนักกว่าชิ้นงาน 2 เท่าตัว 


.... กรณี แบบนี้ ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆ  แต่มันเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งที่ผมได้พบเจอจริงๆ เพราะ ผลลัพธ์ที่ออกมา มันสื่อถึง ความไม่เข้าใจในการตรวจงาน ตรวจแบบโมลด์ และตรวจผลจาก Moldflow และการเซ็นต์อนุมัติงาน. สื่อถึงความไม่พร้อมที่จะก้าวข้ามเพื่อการพัฒนาและยกระดับของคนทำโมลด์


++ >> ระยะเวลา 2 วัน สำหรับ การออกรายงานผล Moldflow สำหรับ New Mold ถือว่ารวดเร็วมาก และ อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ใช้งานไม่ได้ วิธีการใช้งาน Moldflow สำหรับ New Mold นั้น การสร้างการเขียนทุกสิ่งอย่าง ทุกรายละเอียด ของแม่พิมพ์ Part / Gate / Runner / Cooling ลงใน Moldflow ทั้งหมดแล้ว สั่ง Run program ถือว่า เป็นวิธีการที่ผิดอย่างเพอร์เฟค ทำไม ??? เพราะว่า...


วิธีการทำ Moldflow ใน โมลด์ใหม่ ที่ถูกต้องคือ
1) ต้องใช้ Moldflow ตรวจสอบการออกแบบชิ้นงานก่อน ว่า เหมาะสมในการนำมาออกแบบโมลด์หรือไม่ เช่น ตรวจสอบความแตกต่างของความหนา หาจุดที่หนาที่สุด หนาเกินกว่าหลักการ และหาจุดที่บางเกินไป ขัดกับหลักของการฉีดพลาสติก แล้วบันทึกจุดที่ผิดปรกติ และคิดหาวิธีแก้ไขเพื่อให้เหมาะสม (ถึงแม้จะแก้ไม่ได้ในทันที ก็ต้องนำเสนอข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไข ก่อนสั่งและตัดเหล็ก) 


2) หากข้อ 1 เป็นที่ยอมรับ ถูกหลัก ก็มาพิจารณา การออกแบบตำแหน่ง และ จำนวนของเกต เพื่อการไหลที่สมดุลย์ และ อยู่ภายใต้ความสามารถการไหลของพลาสติก หรือ เกิดความดันฉีด ไม่เกิน 70-80% ของความดันฉีดสูงสุดของเครื่องฉีดพลาสติกที่จะเอาแม่พิมพ์ไปใช้ โดยการไหลจะต้องสมดุลย์ (Balance) การไหลจะต้องคงรักษาความสามารถการไหลให้สม่ำเสมอตลอดความยาวการไหล (Constant Flow Front Velocity / Constant pressure gradient) การไหลจะต้อง Uniform และ Unidirectional ไม่เกิด Over pack ไม่มี Underflow และที่สำคัญ ต้อง ใช้เกรดของพลาสติกที่ใช่ หรือ Equivalent (จริงๆ)


3) ออกแบบ Gate Runner และ สมดุลย์ Fill เท่านัั้น ไม่ ทำPack ตอนนี้ เด็ดขาด (Fill - Viscosity, Shear Basis / Pack (Hold - Heat transfer Basis)


4) ทำระบบ Cooling ให้สมบูรณ์ และ สามารถนำความร้อนออกได้อย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ของชิ้นงาน ไม่ทิ้งจุดสะสมความร้อนไว้ (No Hot Spot) การไหลของน้ำในท่อ ไม่หยุดชะงัก


5) ทำ Packing (Holding) ให้ดีที่สุด (การหดตัวกระจายสม่ำเสมอ) 


6) ถึงค่อยทำ Warpage

+++ การเขียนทุกสิ่งอย่าง ทุกรายละเอียด ของแม่พิมพ์ Part / Gate / Runner / Cooling ลงใน Moldflow ทั้งหมดแล้ว สั่ง Run program ถือว่า เป็นวิธีการที่ผิดอย่างเพอร์เฟค เพราะวิธีที่ถูกต้องคือ ต้องทำFill ให้ดีก่อน ทำ Cooling ที่ดีก่อนที่จะทำ Fill+Pack +++

1 - 2 วันสำหรับ Mesh แบบ Dual domain ในชิ้นงาน ขนาดเล็กกว่า 300 mm และ จำนวน Mesh elements ไม่เกิน 70,000 สามารถทำเสร็จได้ด้วย Hardware 64 bit , i7 2.7, SATA HDD, 4 GB Graphics 32 หรือ 64 GB Ram.
แต่..
1-2 วัน สำหรับ Mesh แบบ Dual domain ในชิ้นงาน ยาวกว่า 300 mm และ จำนวน Mesh element มากกว่า 70,000 หรือ 100,000 Element ไม่สามารถคำนวณเสร็จได้ ใน 2 วัน บน Hardware ที่กล่าว (จะเสร็จได้ต้องใช้ Cloud computing ; 124 GB Ram on Multi CPUs)

+++ ดังนั้น หากพี่ๆ น้องๆ  ได้รับผลลัพธ์ Moldflow ในเวลาอันรวดเร็วแบบนี้ ผมเรียนว่า เป็นผลลัพธ์ ที่อาจใช้งานจริงไม่ได้ครับ ช่วยกันยกระดับ และ หยุด การใช้งานแบบผิดอย่างโคตรๆ หรือ ผิดอย่างเพอร์เฟค ด้วยกัน ครับ :)

Visitors: 5,083